ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อพระเยซูมา พระองค์มาหาชนชาติอิสราเอล ตามคำสัญญาที่พระเจ้าได้ให้ไว้กับคนของพระองค์ พระองค์เป็นลูกหลานที่ถูกต้องของกษัตริย์ดาวิด บุตรชายของเจสซี การเกิดของพระองค์ได้มีการทำนายไว้ล่วงหน้าแล้ว จากผู้พูดแทนพระเจ้าหลายคนของชาวยิว และได้จดบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ของชาวอิสราเอล ถึงแม้ว่าพระเยซูจะมีต้นกำเนิดจากชาวยิว ก็ไม่เป็นไรหรอก เพราะพระเยซูเสด็จมาเพื่อทุกคน เพื่อจะได้เป็นไปตามที่พระคัมภีร์เดิมได้สัญญาไว้ ว่าพระเจ้าจะช่วยกู้ทุกชนชาติผ่านทางอิสราเอล คือผ่านทางพระคริสต์ที่มีเชื้อสายยิว ในขณะที่กษัตริย์ดาวิดได้นำความยิ่งใหญ่มาให้ชนชาติอิสราเอล และมีชื่อเสียงโด่งดังว่าเป็นนักรบและเป็นกษัตริย์ที่น่าเกรงขาม แต่พระเยซูนำยุคแห่งพระคุณมาครองจิตใจของชาวยิวนับล้านๆคน รวมทั้งคนต่างชาติด้วย โดยพระองค์มีชัยเหนือความตายและนำชีวิตที่เที่ยงแท้มาให้

คำอธิษฐาน

พระบิดา ในช่วงใกล้จะสิ้นปีนี้ มีความขัดแย้งทางเชื้อชาติและศาสนาไปทั่วโลก โปรดอวยพรเราให้มีสันติสุข ให้เรารู้สึกลึกๆ ถึงความรักและการอยู่ด้วยของพระองค์ โปรดเลี้ยงดูเราในพระคุณของพระองค์ ในขณะเดียวกัน ขอทรงกระตุ้นให้ใจของเรา ให้เป็นไปตามความต้องการของพระองค์ ที่จะนำสันติสุขมาสู่ทุกคน ผ่านทางความรอดในพระเยซู โปรดอวยพรลูกๆ ของพระองค์ทั่วโลก ที่รักที่จะแบ่งปันข่าวดีเรื่องพระเยซูให้กับคนที่มีวัฒนธรรมต่างไปจากเขา โปรดอวยพรพวกเขาที่ต้องอยู่ห่างไกลครอบครัว ยิ่งกว่าอะไรทั้งหมด โปรดอวยพรให้พวกเขามีความชื่นชมยินดีในสิ่งที่พวกเขาอยากทำนี้ — คือยอมให้พระองค์ใช้ไปนำคนอื่นมาสู่ความรอด ในช่วงเทศกาลวันหยุดนี้ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น