اندیشه ها در مورد آیه امروز...

خدا می خواهد که ما زندگی کرده و صاحب حیات باشیم! حیات واقعی. حیاتی که تا به ابد و با خود او تداوم خواهد داشت! به همین خاطر بود که او عیسی را فرستاد، تا ما حیات را بیابیم. از اینرو عیسی، پدر را ترک کرد و به زمین آمد. به همین دلیل، عیسی متحمل صلیب و حقارت آن شد. به همین خاطر، عیسی از مردگان قیام فرمود. خدا ما را در عیسی با محبتی ابدی دوست دارد. چه کادوی کریسمسی را میتوان با این یکی مقایسه کرد؟ «آیید، او را پرستیم!»

دعای من

از تمام هدایایت، ای پدر مهربان، هیچیک با عیسی قابل مقایسه نیست. تو لایق ستایش هستی بخاطر آنچه که هستی. تو سزاوار کُل حرمت هستی بخاطر تمام کارهایی که انجام داده ای. تو لایق تمجید هستی بخاطر اعمال مقتدرانه ات. مهمتر از همه، تو سزاوار دل، جان، فکر، و قوت من هستی چونکه عشقت را در مسیح آشکار نمودی. برای بزرگ ترین هدیه ات عیسی از تو متشکرم و در اسم او، تو را تمجید میکنم. آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات