ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิต คือชีวิตที่เที่ยงแท้ เป็นชีวิตที่อยู่กับพระองค์ชั่วนิจนิรันดร์ นั่นเป็นเหตุที่พระองค์ส่งพระเยซูมาเพื่อเราจะได้มีชีวิต นั่นเป็นเหตุที่พระเยซูยอมละจากพระบิดาและมาอยู่ในโลก นั่นเป็นเหตุที่พระเยซูยอมทนทุกข์ทรมานบนกางเขนและรับความอัปยศอดสู นั่นเป็นเหตุที่พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตาย พระเจ้ารักเราด้วยความรักที่ไม่มีวันสูญสิ้นในพระเยซู จะมีของขวัญคริสต์มาสอันไหนมาเทียบได้หรือ "มาเถิด ให้เรามารักและเทิดทูนพระองค์กัน"

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ในบรรดาของขวัญทั้งสิ้นของพระองค์ ไม่มีอันไหนเทียบกับพระเยซูได้เลย พระองค์ควรค่าแก่การสรรเสริญ เพราะพระองค์เป็นพระเจ้า พระองค์ควรค่าแก่พระเกียรติ เพราะทุกสิ่งที่พระองค์ได้กระทำ พระองค์ควรค่าแก่การสรรเสริญ เพราะการกระทำอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ เหนือสิ่งอื่นใด พระองค์ควรค่าที่จะได้จิต วิญญาณ ความคิด และกำลังของข้าพเจ้า เพราะความรักที่พระองค์สำแดงในองค์พระเยซู ขอบคุณสำหรับของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ขอสรรเสริญพระองค์ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น