اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آيا ميتوانيد تصور كنيد كه شبانان بعد از اينكه آنشب از پيش گله هايشان بازگشتند، چه حالى داشتند؟ آنها جلال خدا را ديده بودند. آنها حضور فرشتگان را تجربه كرده بودند. آنها پادشاه نوزاد،مسيح موعود، منجى عالم را ديده بودند. عجيبتر اينكه، دقيقة همانطورى بود كه به ايشان گفته شده بود. به همان اندازه اى كه سخنان فرشته در مورد اعلام تولد عيسى عجيب بودند، آنها بطرز پرجلالى به تحقق پيوستند. علاوه بر اينكه عيسى در لحظه تولدش قرار داشت، او همچنين پاسخ قطعى به بزرگترين وعده هاى الهى بود و بزرگترين اطمينان از اينكه خدا به وعده خودش وفا ميكند. شگفتا كه خدا چوپانان را انتخاب كرده بود، اشخاصى كه ما اسم و رسمشان را نميدانيم و براى دوستانشان مهم بنظر نميرسيدند، آنها شاهد و شريك در داستان پرجلال نجات الهى بودند. اين روش خداوند ما است كه ميخواهد ما بياد داشته باشيم كه مهم نيست ما كي هستيم، مسيح بخاطر ما آمد چون ما براى او مهم هستيم!

دعای من

خداوند، خداى قادر مطلق من تنها ميتوانم تصور كنم كه چوپانان چه حالى داشتند هنگاميكه جلال ترا تجربه كرده بودند. با اين وجود، اى پدر عزيز ميدانم كه عيسى براى من چقدر پر معنا و باارزش است. تو را ميستايم زيرا كه تو بوسيله فيضت بمن دست پيدا كردى و محبتم نمودى. مرا تقديس نما و بوسيله كار روح القدس مرا عادل بگردان و من همچنان در اين تكاپو هستم كه با توجه به آنچه كه تو برايم انجام داده اى زندگى كنم. در نام پرجلال عيسى. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به [email protected] بفرستید.

نظرات