ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณคิดภาพออกไหมว่าคนเลี้ยงแกะพวกนี้จะรู้สึกยังไงหลังจากผ่านค่ำคืนอันเหลือเชื่อนี้ไป พวกเขาได้เห็นสง่าราศีของพระเจ้า ได้เห็นเหล่าทูตสวรรค์ ได้เห็นทารกที่พระเจ้าสัญญาไว้ ผู้ที่พระเจ้าเจิมไว้ให้เป็นกษัตริย์ พระผู้ช่วยให้รอดของโลกนี้ และที่เหลือเชื่อไปกว่านั้นอีกคือทุกอย่างเป็นจริงตามที่ทูตสวรรค์บอกเลย มันน่าตื่นตาตื่นใจพอๆกับการประกาศของทูตสวรรค์ก็คือ พวกเขาได้รับการเติมเต็มด้วยสง่าราศีอย่างเต็มที่ นอกจากการมาเกิดของพระเยซูแล้ว พระองค์ยังเป็นคำตอบต่อคำสัญญาอันยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าได้ให้ไว้ เป็นการยืนยันว่าพระเจ้ารักษาคำสัญญาของพระองค์ มันเหลือเชื่อจริงๆนะ ที่พระเจ้าเลือกคนเลี้ยงแกะ ที่ไม่มีชื่อเสียง หรือเป็นคนสำคัญอะไร ให้มาเป็นพยานและมีส่วนร่วมในเรื่องราวแห่งความรอดที่เต็มไปด้วยสง่าราศีของพระองค์นี้ นี่เป็นวิธีเตือนของพระบิดาของเรา ให้รู้ว่าไม่ว่าเราจะเป็นใคร พระเยซูก็เสด็จมาหาเราเพราะเราเป็นคนสำคัญสำหรับพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าองค์เจ้าชีวิตผู้ทรงฤทธิ์ ข้าพเจ้าทำได้เพียงแค่คิดภาพว่ามันจะเป็นยังไงตอนที่คนเลี้ยงแกะได้เห็นสง่าราศีของพระองค์ แต่อย่างไรก็ตาม พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้ารู้ว่าพระเยซูมีความหมายมากขนาดไหนต่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ที่รักข้าพเจ้า และเข้าถึงจิตใจของข้าพเจ้าด้วยพระคุณของพระองค์ และได้ชำระข้าพเจ้าและทำให้เจ้าเป็นที่ยอมรับของพระองค์ ผ่านทางการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งใจเสมอสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ทำให้กับข้าพเจ้า ในนามพระเยซูผู้เปี่ยมด้วยเมตตา อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น