اندیشه ها در مورد آیه امروز...

آيا اين عالى نيست كه ما فرزندان خدا ناميده شده ايم؟ و اين كاملن همان چيزي است كه ما هستيم!( اول يوحنا١:٣-٣). ما فرزندان خدا هستيم. پدر ما، آفريننده كائنات با ميلياردها سيارات موجود در آن است. پدر ما، هر روز غروب آفتاب نوينى را به تصوير ميكشد و هر بامداد، تاريكى را ميراند. پدر ما نه تنها ما را دوست دارد، بلكه اعلام مينمايد كه ما از آن او هستيم و ما را به خانه جاودانى خويش خواهد برد. چرا؟ زيرا كه ما پيام او را در مسيح شنيده ايم. چون ما فيض او را در پسرش دريافت نموديم. شگفت انگيز! پرجلال! فيض!

دعای من

اَبّا پدر، سپاسگزارم كه اعلام نمودى كه من در مسيح عيسى يكى از فرزندان تو هستم، در نام او تو را ميستايم و متشكرم. آمين.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات