ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่น่าเชื่อเลยนะครับ ว่าเราจะถูกเรียกว่าเป็นลูกของพระเจ้า? แต่เราเป็นนะครับ (1 ยอห์ 3:1-3) เราเป็นลูกของพระเจ้า พระบิดาของเราสร้างจักรวาลที่มีดาวนับพันล้านดวง พระบิดาของเราวาดพระอาทิตย์ตกในทุกๆ วันและขับไล่ความมืดในทุกเช้า พระบิดาของเราไม่เพียงแต่รักเรา แต่ยังบอกว่าเราเป็นของพระองค์ และจะนำเราไปที่บ้านที่เป็นนิรันดร์ของพระองค์ ทำไมน่ะหรือครับ? เพราะเราได้ยินข่าวดีของพระองค์ผ่านมาในองค์พระเยซูยังไงล่ะครับ เพราะเราได้รับพระคุณของพระองค์ที่ให้เราผ่านทางพระบุตรของพระองค์ น่าเหลือเชื่อจริงๆ นะครับ พระสิริเป็นของพระเจ้า เป็นเพราะพระคุณของพระองค์จริงๆนะครับ

คำอธิษฐาน

อับบา พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับการที่บอกว่าข้าพระองค์เป็นลูกของพระองค์ ผ่านทางพระเยซู ผู้ที่ข้าพระองค์สรรเสริญและขอขอบคุณ อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น