اندیشه ها در مورد آیه امروز...

مهم نیست که در چند روز آینده، ماهها، یا سالهای آینده چه اتفاقاتی بیفتد، خدا از قبل آنجا است! او به زمان و مکان محدود نیست. او واقعیت را بوسیله کلام قدرتمند خویش می آفریند. در حالیکه برخی از افراد با ترس از ناشناخته ها بخود میلرزند، مسیحیان میتوانند در موقعیت های غیر منتظره با شناخت از اینکه خدا در دسترس است، آرامش خیال داشته باشند. او از پیش بر روی نجات و رستگاری ما کار میکند. حتی اکنون، او حقیقت تازه ای را برای ما اعلام میکند—- حقایقی در مورد آینده مان که ما توان دیدنش را نداریم. پس همانطور که در سفر به سوی آینده ای ناشناخته رهسپار میشویم، بیایید مطمئن شویم که سفرمان با کسی است که آینده برایش ناشناخته نیست.

دعای من

ای پدر متشکرم! تو میدانی که زندگیم و دنیایم به کجا میروند. با هیاهوی بسیار در تحویل سال و گذشت زمان، من آگاهانه و با اطمینان، اعتماد میکنم که آینده من در دستان تو است. جای دیگری وجود ندارد که من آرزو کنم آنجا باشم! مرا با اطمینان، مبارک بساز و اضطراب را از دلم بزدا همانطور که آینده تو در برابر من آشکار میشود. در نام عیسی میطلبم.آمین.

اندیشه ها و دعا در مورد آیه امروز بوسیله فیل ور نوشته شده است. شما می توانید پرسش ها و نظریات خود را به phil@verseoftheday.com بفرستید.

نظرات