ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ในช่วงไม่กี่วัน ไม่กี่เดือนหรือไม่กี่ปีข้างหน้า พระเจ้าก็ทรงอยู่ที่นั่นแล้ว พระองค์ไม่ได้ถูกจำกัดโดยสถานที่และเวลา พระองค์สร้างความจริงด้วยคำพูดที่มีฤทธานุภาพของพระองค์ แม้บางคนอาจจะสั่นเทิ้มด้วยความกลัวกับอนาคตที่ไม่แน่นอน แต่คริสเตียนสามารถสบายใจได้เพราะรู้ว่าพระบิดาอยู่กับเราในทุกที่ พระองค์อยู่ที่นั่นอยู่แล้ว พระองค์ได้ให้ความช่วยเหลือและให้ความรอดแก่เราแล้ว แม้แต่เดี๋ยวนี้ พระองค์ก็กำลังประกาศสิ่งใหม่ๆสำหรับเรา — สิ่งที่เกี่ยวกับอนาคตที่เรามองไม่เห็น ดังนั้นเมื่อเราเดินเข้าสู่อนาคตที่เรามองไม่เห็น ก็ขอให้แน่ใจว่าเรากำลังเดินไปกับผู้ที่รู้อนาคตแล้ว

คำอธิษฐาน

ขอบคุณ พระบิดา พระองค์รู้ว่าชีวิตและโลกของข้าพเจ้ากำลังมุ่งไปในทิศทางใด แม้จะมีความสับสนวุ่นวายมากมาย ที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของแต่ละปี และกาลเวลาที่ผ่านไป ข้าพเจ้ามีสติและมีความมั่นใจเชื่อว่าอนาคตของข้าพเจ้าอยู่ในกำมือของพระองค์ ไม่มีที่ไหนอีกแล้ว ที่ดีไปกว่านี้ที่ข้าพเจ้าอยากจะไปอยู่ โปรดอวยพรข้าพเจ้าให้มีความเชื่อมั่นและช่วยขับไล่ความวิตกกังวลจากใจของข้าพเจ้า เมื่อพระองค์เปิดเผยอนาคตให้กับข้าพเจ้าเห็น อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น