இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

பிரகாசமான விளக்குகள், பளபளப்பான பொன்னிறமான பானங்கள் , வேகமான மகிழுந்து மற்றும் மதுபானத் தொழிலைப் போன்ற அழகான இளம் சினிமா நட்சத்திரங்கள் நிறைந்த விளம்பரங்களுக்காக கோடி கணக்கில் பணம் செலவழிப்பதற்குப் பதிலாக, தேவனானவர் ஒரு எளிமையான உண்மையைக் கூறுகிறார்: நம்மை முட்டாள்தனமாகக் காண்பிக்கும், அப்படிப்பட்டதற்கு அடிமையாக இருப்பது விவேகமற்றது. அது அழிவுக்கேதுவான வகையில் நமது உணர்ச்சிகளைத் தூண்டுகிறது, மேலும் அது நம்மைச் சோதனையில் அகப்பட வலைவிரிக்கிறது. மதுவுடனான உங்கள் அனுபவம் இவற்றில் ஏதேனும் ஒன்றை ஏற்படுத்தியிருந்தால், அவற்றிலிருந்து விடுதலையை பெற்றுக்கொள்ள உங்களுக்கு உதவக்கூடிய வலுவான கிறிஸ்தவ நண்பர்களின் உதவியை நாடவேண்டும் . நீங்கள் இவற்றுக்கு அடிமையாகவில்லையென்றால், மது மற்றும் போதைப்பொருள் போன்ற காரியங்களில் சிக்கி பாதிக்கப்பட்டவர்களை உங்கள் ஜெபத்திலும் ஐக்கியத்திலும் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கொரிந்தியர்களுக்கு கற்பித்தபடி: எல்லாவற்றையும் அநுபவிக்க எனக்கு அதிகாரமுண்டு, ஆகிலும் எல்லாம் தகுதியாயிராது; எல்லாவற்றையும் அநுபவிக்க எனக்கு அதிகாரமுண்டு, ஆகிலும் நான் ஒன்றிற்கும் அடிமைப்படமாட்டேன். ( 1 Corinthians - 6 : 12 )

என்னுடைய ஜெபம்

அப்பா, மது மற்றும் போதைப்பொருள் பாவனையால் சாத்தானின் பிடியில் உள்ள ஒவ்வொரு நபருக்கும் ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் இன்று என் இருதயம் வலிக்கிறது. அடிமைத்தனத்தின் பிடியில் சிக்கிய அன்புக்குரியவரால் பயமுறுத்தப்பட்டவர்களை தயவுசெய்து ஆசீர்வதிக்கவும், அதன் கீழ்நோக்கி அழிவை நோக்கிச் செல்லவும். தயவு செய்து போதையில் சிக்கித் தவிப்பவர்களுக்கு உதவி தேடும் வலிமையை கொடுங்கள், தங்கள் போராட்டத்தில் தனியாகவும் அமைதியாகவும் இருக்காதீர்கள். தயவு செய்து அவர்களின் அன்புக்குரியவர்களை அவர்களின் அழிவுகரமான வாழ்க்கை முறையின் உண்மைக்கு எழுப்புங்கள். மீட்பு, ஆரோக்கியம் மற்றும் சுதந்திரத்திற்கான பாதையைத் தொடங்க அவர்களுக்கு உதவக்கூடிய நபர்களைத் தயார்படுத்துங்கள். தயவு செய்து எங்களை, உங்கள் மக்களை, உங்கள் சபையை இந்த சோக வலையில் சிக்கியவர்களுக்கு குணப்படுத்தும் மற்றும் நம்பிக்கை தரும் இடமாக பயன்படுத்தவும். இயேசுவின் நாமத்தில், உங்களின் வல்லமையான உதவி, வல்லமை மற்றும் விடுதலைக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். ஆமென்.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

கருத்து