ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แทนที่จะใช้เงินเป็นล้านๆ ในการทำโฆษณาที่เต็มไปด้วยแสงสีเสียง มีสาวๆ สวยๆ มีรถหรูๆ และมีหนุ่มหล่อทั้งหลาย เหมือนอย่างธุรกิจค้าเหล้าเขาทำกัน พระเจ้าพูดชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า เราไม่ฉลาดเลยที่จะตกเป็นทาสของอะไรก็ตามที่ทำให้เราดูงี่เง้า ที่ทำให้เราสูญเสียจิตสำนึกที่ดีไป และนำเราไปสู่การล่อลวง ถ้าคุณกำลังติดเหล้าและกลายเป็นคนแบบที่ว่านี้ ให้รีบไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนคริสเตียนที่เข้มแข็ง เพื่อพวกเขาจะได้ช่วยให้คุณเลิกเหล้า แต่ถ้าคุณไม่ได้เข้าข่ายที่ว่านี้ ช่วยอธิษฐานและดูแลคนเหล่านั้นที่ติดเหล้าและติดยาด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้ารู้สึกเจ็บปวดใจในวันนี้ สำหรับทุกคนและทุกครอบครัว ที่ตกอยู่ในเงื้อมมือของซาตาน เพราะติดเหล้าและยาเสพติด โปรดอวยพรคนเหล่านั้นที่ถูกคุกคามจากคนรักที่ตกไปเป็นเหยื่อของสิ่งเสพติดเหล่านี้ โปรดให้พวกเขามีความกล้าที่จะขอความช่วยเหลือ ไม่อยู่โดดเดี่ยวและนิ่งเฉย โปรดทำให้คนรักของพวกเขาที่ติดเหล้ายาเห็นถึงอันตรายที่จะมีชีวิตแบบนี้ โปรดเตรียมคนที่สามารถช่วยพวกเขาให้เริ่มต้นใหม่ เข้าสู่ขั้นตอนการบำบัดรักษา ที่จะทำให้มีสุขภาพดีเหมือนเดิม และเลิกเหล้ายาได้ อย่างที่พระองค์อยากให้พวกเขาเป็น โปรดใช้พวกเรา คริสตจักรของพระองค์ ให้เป็นสถานที่เยียวยา และเป็นความหวังสำหรับคนเหล่านั้นที่ติดอยู่ในกับดักที่แสนทรมานนี้ อธิษฐานในนามของพระเยซู สำหรับความช่วยเหลืออันยิ่งใหญ่และทรงอำนาจของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change