ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

แทนที่จะใช้เงินเป็นล้านๆ ในการทำโฆษณาที่มีแสงสีสดใส มีสาวๆ สวยๆ มีรถหรู และผู้ชายหน้าตาหล่อเหลา เหมือนอย่างที่ทำในโฆษณาของอุตสาหกรรมสุรา พระเจ้าแค่บอกเรียบๆ ตรงๆ ว่า: เราไม่ฉลาดถ้าเราตกเป็นทาสของอะไรก็ตามที่ทำให้เราดูโง่เขลา ทำลายความกระตือรือร้นในตัวเรา นำเราไปสู่การล่อลวง ถ้าคุณกำลังต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ที่มีสาเหตุมาจากแอลกอฮอล์ ขอให้คุณหาเพื่อนที่เป็นคริสเตียนที่เข้มแข็ง เพื่อที่จะช่วยคุณให้เป็นอิสระจากแอลกอฮอล์ ถ้าคุณไม่ได้ตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้ ขอให้อธิษฐานเผื่อผู้ที่ถูกทำร้ายโดยแอลกอฮอล์และยาเสพติดด้วยนะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดา จิตใจของข้าพระองค์เจ็บปวดในวันนี้สำหรับทุกคนและทุกครอบครัว ที่อยู่ภายใต้การยึดเหนี่ยวของซาตานเพราะแอลกอฮอล์และยาเสพติด ขอทรงอวยพรผู้ที่กำลังถูกคุกคามโดยคนที่รักซึ่งมีการติดยา ขอทรงให้พวกเขามีความเข้มแข็งที่จะขอความช่วยเหลือ และไม่อยู่โดดเดี่ยวและไม่ยอมพูดอะไร ขอทรงโปรดทำให้คนที่พวกเขารักเห็นความจริงของวิถีชีวิตทำที่ทำลายของเขา ขอทรงเตรียมคนที่สามารถช่วยให้พวกเขาเริ่มต้นหนทางเพื่อการฟื้นฟู สุขภาพและเสรีภาพ ที่พระองค์อยากที่จะให้พวกเขา ขอทรงโปรดใช้เรา คริสตจักรของพระองค์ให้เป็นสถานที่ของการรักษา และเป็นสถานที่แห่งความหวังสำหรับผู้ที่มีชีวิตติดอยู่ในกับดักที่น่าเศร้านี้ อธิษฐานเพื่อขอความช่วยเหลืออันยิ่งใหญ่และอำนาจของพระองค์ ในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น