ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

నీలిరంగు రెక్కలతో ఎగురుతున్న నారింజ రంగు ఖడ్గమృగం గురించి మీరు ఆలోచించడం నాకు ఇష్టం లేదు. ఇప్పుడు నిష్క్రమించండి. మీరు ఇకపై దాని గురించి ఆలోచించడం నాకు ఇష్టం లేదు. ఎగిరే నారింజ రంగు ఖడ్గమృగం లాంటిదేమీ ముఖ్యముగా నీలిరంగు రెక్కలపై ఎగిరేది ఏమి లేదని మీకు తెలుసు. విషయము చాలా సులభమైనది అది ఏమంటే : మనం ఏదైనా చేయకూడదని ఎంత ఎక్కువగా ప్రయత్నిస్తామో, అంత ఎక్కువగా దానిపై దృష్టి పెడతాము మరియు మనం ఆ చేయకూడని పనిని చేస్తాం. అందుకే పరిశుద్ధాత్మ వరం చాలా ముఖ్యమైనది. అతను మన పాపాన్ని దాటి ముందుకు సాగడానికి మనకు శక్తిని ఇస్తాడు - దానిపై దృష్టి పెట్టడం మరియు దానిని తిరస్కరించడం ద్వారా కాదు, కానీ మనల్ని సుసంపన్నం చేయడం ద్వారా మరియు దేవుని ముఖ్యమైన విషయాలతో మనల్ని "అధ్యానం" చేయడం ద్వారా.

నా ప్రార్థన

అబ్బా తండ్రీ, నాలో నివసించే మరియు ఇప్పుడు నా కోసం మీతో మధ్యవర్తిత్వం చేస్తున్న మీ పవిత్రాత్మ కోసం నేను మీకు చాలా ధన్యవాదాలు. దయచేసి మీ ఆత్మతో నన్ను నింపండి, తద్వారా నా జీవితం దాదాపు మీ ఇష్టాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది మరియు మీ ఆలోచనలపై దృష్టి పెడుతుంది. నా బాప్టిజం సమయంలో నీ ఆత్మను నాపై కుమ్మరించిన యేసు ద్వారా, నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change