ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผมไม่ต้องการให้คุณคิดเกี่ยวกับแรดสีส้มมีปีกสีฟ้ากำลังโบยบินอยู่นะครับ ไม่ต้องคิดเลย ผมไม่ต้องการให้คุณคิดเกี่ยวกับมันอีกต่อไป คุณก็รู้ว่าไม่มีอะไรแบบนั้นหรอก ไม่มีหรอกครับแรดสีส้มที่บินได้ ยิ่งไปกว่านั้นบินด้วยปีกสีฟ้าอีกด้วย ประเด็นง่ายๆ คือ ยิ่งเราพยายามที่จะไม่ทำอะไรมากเท่าไหร่ เราก็กลับมุ่งความสนใจไปที่มันและทำสิ่งที่เราไม่ควรจะทำ นั่นเป็นเหตุผลที่ของขวัญแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นสิ่งสำคัญ พระองค์ช่วยเราและให้เรามีกำลังเหนือความบาปของเรา พระองค์ไม่ได้เน้นและปฏิเสธมัน แต่ทรงทำให้เราสมบูรณ์และ "ดีงความสนใจ" เราด้วยสิ่งที่สำคัญของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

อับบา พระบิดา ขอบพระคุณมากสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่อาศัยอยู่ในข้าพระองค์ และตอนนี้กำลังร้องทูลขอต่อพระองค์แทนข้าพระองค์ ขอทรงเติมเต็มข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อให้ชีวิตของข้าพระองค์สะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระทัยของพระองค์มากขึ้นและมีชีวิตที่จดจ่ออยู่กับความห่วงใยของพระองค์ อธิษฐานผ่านพระเยซู ผู้ที่เทพระวิญญาณของพระองค์ลงมาเมื่อข้าพระองค์รับพิธีจุ่มน้ำ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น