ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

యేసులో మనం అనుభవించిన వాటిని మనం కలిగి ఉండలేము. మనం విన్నదాని గురించి చెప్పకుండా ఉండలేము. ఏ పాలకుడూ, ఏ బెదిరింపు అయినా, తన ప్రజల సాక్షి ద్వారా దేవుని స్వరాన్ని వినిపించకుండా పూర్తిగా ఆపలేకపోయాడు. మన విశ్వాసాన్ని పంచుకోవడం అనేది క్రీస్తులోని మన అనుభవాల పొంగిపొర్లడం మరియు క్రీస్తుతో మనకున్న సంబంధం వల్ల జరుగుతుంది. మనం ఈ విధంగా మన విశ్వాసాన్ని పంచుకున్నప్పుడు, మన సాక్ష్యం యొక్క ప్రామాణికత తిరస్కరించబడవచ్చు లేదా అపహాస్యం చేయబడవచ్చు, కానీ అది చెరిపివేయబడదు. మన జీవితంలో దేవుని పనిని మనం అనుభవించాము. మనం మౌనంగా ఉండడానికి ఎంత ధైర్యం? మనము అలా చేయలేము!

నా ప్రార్థన

సమస్త దేశములకు దేవా, దయచేసి మీ మిషనరీలు మరియు సేవకులకు సత్యం మరియు శక్తి సంబంధ పదాలను ఇవ్వండి, ప్రత్యేకించి వారు ఎగతాళియు మరియు శత్రుత్వాన్ని ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు ఆ శక్తిని వారికి ఇవ్వండి . దయచేసి నా చుట్టూ ఉన్న తప్పిపోయిన వారిని ఎలా చేరుకోవాలో బాగా తెలుసుకోవడంలో నాకు సహాయం చేయండి మరియు మా సువార్త నాయకులు ఈ రోజు మన ప్రపంచంలో తప్పిపోయిన వారిని చేరుకోవడానికి మీ మార్గాన్ని వ్యూహరచన చేయడానికి మరియు గుర్తించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు వారిని ఆశీర్వదించండి. నా పాపాలకు , మరియు ప్రపంచం మొత్తం పాపాలు ప్రాయశ్చిత్త బలియాగమైన యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు