ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

విశ్వము యొక్క సృష్టికర్త మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు . ఆయన మనకు వ్యక్తిగతంగా తెలుసు. మన పరలోకపు తండ్రి మన గురించి ఎంతో శ్రద్ధ వహిస్తాడు. మన బలహీనతలు మరియు పాపభత్యాల గురించి దేవునికి తెలిసినప్పటికీ, మనలను విమోచించడానికి భయంకరమైన ధర చెల్లించడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు. మనం కొన్నిసార్లు బలహీనంగా లేదా తిరుగుబాటు చేసినప్పటికీ, ఆయన మనలను ప్రేమిస్తాడు, మన్నిస్తాడు మరియు మన పాపాలను ఒప్పుకొని ఆయన ఇంటికి రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు మమ్మల్ని తిరిగి స్వాగతించాడు. కాబట్టి దేవుడు నిలకడగా, నమ్మకంగా, దయతో మనల్ని ప్రేమిస్తే, ఆ ప్రేమను మనం ఒకరితో ఒకరు ఎందుకు పంచుకోలేము.

నా ప్రార్థన

అబ్బా తండ్రి , మీ అద్భుతమైన మరియు దయగల ప్రేమకు ధన్యవాదాలు. దయచేసి మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఆ ప్రేమను నా హృదయంలోకి పోయడం కొనసాగించండి. దయచేసి మీ పిల్లలను నా ప్రేమలో మరింత క్షమించే, ఓపికగా మరియు త్యాగపూరితముగా ఉండటానికి నాకు సహాయం చెయ్యండి. యేసు నామంలో ప్రార్దిస్తున్నాము . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change