ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าผู้สร้างจักรวาลรักเรา พระองค์รู้จักเราเป็นการส่วนตัว พระบิดาในสวรรค์เอาใจใส่เราอย่างยิ่ง แม้ว่าพระเจ้ารู้จุดอ่อนและความบาปของเรา แต่พระองค์ก็ยังยอมที่จะจ่ายค่าไถ่ที่สูงลิบลิ่วเพื่อเรา แม้ว่าบางครั้งเราอ่อนแอและดื้อรั้น พระองค์ก็ยังรักเรา ยกโทษให้เรา และรับเรากลับมาหาพระองค์เมื่อเรายินยอมที่จะสารภาพความผิดบาปและกลับบ้านมาหาพระองค์ ดังนั้นถ้าพระเจ้ารักเมตตาเราอย่างไม่เสื่อมคลาย ไม่เปลี่ยนแปลง แล้วเราจะนิ่งเฉยไม่แบ่งปันความรักนั้นให้แก่กันและกันได้หรือ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่อับบาพระบิดา ขอบคุณพระองค์สำหรับความรักที่สุดแสนจะวิเศษและเปี่ยมไปด้วยเมตตา โปรดเทความรักนั้นลงมาในจิตใจของข้าพเจ้าต่อไปผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ารู้จักอภัย อดทน รวมทั้งเสียสละ ด้วยความรักต่อบรรดาลูกๆของพระองค์ ในพระนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น