ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ผู้สร้างจักรวาลทรงรักเรา พระองค์รุ้จักเราเป็นการส่วนตัว พระบิดาในสวรรค์ของเราใส่ใจเราอย่างมากมาย แม้ว่าพระเจ้ารุ้จุดอ่อนและความบาปของเรา พระองค์ทรงยอมที่จะจ่ายค่าไถ่บาปในราคาที่สูง แม้ว่าบางครั้งเราอ่อนแอและดื้อรั้น พระองค์ยังทรงรักเรา ยกโทษให้เรา และรับเรากลับเข้าไปหาพระองค์เมื่อเรายอมที่จะสารภาพความผิดบาปของเรา ดังนั้นเมื่อพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อกับเราและรักเราอยู่เสมอเช่นนี้ ทำไมเราไม่แบ่งปันความรักนั้นแก่กันและกันล่ะครับ

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาของพระองค์ ขอทรงโปรดเทความรักนั้นลงมาในจิตใจของข้าพระองค์ต่อไป โดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์ยกโทษให้คนอื่นมากขึ้น อดทนมากขึ้น และเสียสละด้วยความรักที่ข้าพระองค์มีต่อบรรดาลูกของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น