ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ప్రతిదీ వాడిపడేసే ప్రపంచంలో, మనం ప్రజలను వాడి విసిరినప్పుడు దేవుడు దానిని ద్వేషిస్తున్నాడని తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటాడు. ఒకరినొకరు దేవుని ప్రమాణానికి, దేవుని పవిత్రతకు పిలుద్దాం. స్వార్థం మరియు ఆగ్రహం వల్ల మన ఆత్మలు పాడైపోకుండా చూద్దాం. మనకు సన్నిహితంగా ఉన్నవారిని ధిక్కారంగా ప్రవర్తించడం ద్వారా దేవునిలో విశ్వాసాన్ని విచ్ఛిన్నం కానివ్వకండి . మరియు విడాకుల ద్వారా ప్రజలు విచ్ఛిన్నమయ్యే ప్రపంచంలో, వారిని కనుగొని, వారిని చేర్చండి మరియు వారి స్వస్థత కోసం దేవుని కుటుంబానికి ఇంటికి తీసుకువద్దాం.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, దయచేసి మా మాటలను బలంగా, మా కట్టుబాట్లను శాశ్వతంగా, మరియు మేము మీకు మరియు ఒకరికొకరు ఇచ్చే వాగ్దానాల పట్ల నమ్మకముగా ఉండునట్లు చేయండి . చాలా బలమైన వివాహాలు కలిగిన ప్రజలలో చాలా మంది గొప్ప ఉదాహరణకు ధన్యవాదాలు. రాబోయే తరాల పాటు కొనసాగే విశ్వసనీయత యొక్క వారసత్వంతో నన్ను మరియు నా ఇంటిని ఆశీర్వదించండి. అదనంగా, ప్రియమైన తండ్రీ, విఫలమైన వివాహాలలో విచ్ఛిన్నమైన మరియు నిరుత్సాహపడిన వారిని మీ ఇంటికి తీసుకురావడానికి దయచేసి నన్ను ఉపయోగించండి. యేసు నామంలో. ఆమెన్

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు