ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దయ అనేది మన అత్యంత విధ్వంసకర బానిసత్వం నుండి, దేవుని తీర్పు పట్ల మనకున్న భయం నుండి యేసులోనికి మనలను విడిపిస్తుంది. దేవుని దయ మరియు యేసుపై మనకున్న విశ్వాసం మనల్ని దోషిగా నిర్ధారించి మరణానికి దారితీసే ధర్మశాస్త్రము నుండి విముక్తి చేసింది. పరిశుద్ధాత్మ మనలను విడిపించును, ధర్మశాస్త్రము ఉద్దేశించిన దానిని నెరవేర్చుటకే కాదు, ధర్మశాస్త్రము కోరిన మరణశిక్ష నుండి మనలను విడిపించుటకు కూడా మనలను విడిపించును. యేసులో, మరియు అతని ఆత్మ యొక్క శక్తి ద్వారా, దేవుడు మనలను ఎప్పటికీ తన పిల్లలుగా ఉండేలా విడిపించాడు!

నా ప్రార్థన

అబ్బా తండ్రి , మీ విమోచనకు ధన్యవాదాలు. దాన్ని నాకు ఇవ్వడానికి మీరు చాలా ఎక్కువ ధర చెల్లించారని నాకు తెలుసు. ఆ విమోచన నా హృదయాన్ని ఆత్మవిశ్వాసంతో సంతోషంతో ఎగరేయడానికి అనుమతించనందుకు నన్ను క్షమించు. మీ ఆత్మ యొక్క శక్తితో నన్ను నడిపించండి, తద్వారా మీ రక్షణ యొక్క స్వేచ్ఛ మరియు ఆనందాన్ని నా రోజుల చివరిలో మాత్రమే కాదు, నేటి క్షణాలలో నేను అనుభవించగలను . యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు