ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราได้รับอิสระภาพในพระเยซูที่ปลดปล่อยเราจากการเป็นทาสของทุกอย่าง จากความกลัวการพิพากษาของพระเจ้า เราเป็นอิสระจากกฎซึ่งมีโทษและนำไปสู่ความตาย พระวิญญาณไม่เพียงแต่ปลดปล่อยเราตามที่กฎตั้งไว้ แต่ยังช่วยเราก็พ้นจากความตายด้วย ในพระเยซูและโดยอำนาจของพระวิญญาณของพระองค์ เราเป็นอิสระที่จะเป็นลูกของพระเจ้า ... ตลอดไป!

คำอธิษฐาน

อับบา พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับการปลดปล่อยของพระองค์ ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์จ่ายในราคาที่สูงมากเพื่อข้าพระองค์ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ที่ใจของข้าพระองค์ไม่ทะยานไปด้วยความชื่นชมยินดีอย่างมั่นใจในการปลดปล่อยนั้น ขอทรงนำข้าพระองค์ด้วยอำนาจของพระวิญญาณของพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์สามารถสัมผัสถึงอิสรภาพและความสุขแห่งความรอดของพระองค์ — ไม่เพียงแต่ในช่วงสุดท้ายของวันของข้าพระองค์ แต่ในช่วงเวลาของวันนี้ด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change