ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

జీవితం కుప్పకూలింది మరియు మనం మళ్ళీ పిల్లలుగా ఉండాలని మరియు మనలను జాగ్రత్తగా చూసుకోవటానికి మరియు మనలను రక్షించడానికి ఎవరైనా ఉండాలని మనము కోరుకుంటున్నాము. మన గందరగోళ మరియు అస్తవ్యస్తమైన ప్రపంచంలోకి, దేవుని వాగ్దానం మరోసారి మనకు వస్తుంది. భయపడిన పిల్లలతో ప్రేమగల తల్లిదండ్రుల మాదిరిగానే, దేవుడు బయటకు వచ్చి మన చేతిని పట్టుకుని :"భయపడవద్దు, నేను మీతో ఇక్కడ ఉన్నాను, నేను సహాయం చేస్తాను." తన విలువైన మాటలతో మనల్ని ఓదార్చాడు. అతను దూరం అనిపించినప్పుడు కూడా, ఈ ఆలోచన యొక్క ప్రతిధ్వని మనం ఎప్పటికీ ఒంటరిని చేయదని లేదా మరచిపోలేదని గుర్తు చేస్తుంది (cf. హెబ్రీ. 13: 5-6).

నా ప్రార్థన

అబ్బా తండ్రి , నీ ఉనికి మరియు సహాయం ఎల్లప్పుడూ దగ్గరగా ఉంటాయి, దయచేసి మీరు అక్కడ ఉన్నారని నాకు నమ్మకం కలిగించండి. నా జీవితంలో కొన్ని పాయింట్ల వద్ద, మీరు దూరం అనిపించారని మరియు నేను ఒంటరిగా ఉన్నాను అని నేను అంగీకరిస్తున్నాను. దయచేసి మీ ఆత్మీయత మరియు మీ సంరక్షణ యొక్క ఆత్మ ద్వారా నాకు గుర్తు చేయండి. నా పోరాటం మరియు సందేహాల క్షణాల్లో, దయచేసి మీ ఉనికిని తెలియజేయండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు