ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อชีวิตมีปัญหา และเราอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งเพื่อที่จะมีคนดูแลเราและปกป้องเรา ในโลกที่สับสนและวุ่นวายของเรา พระสัญญาของพระเจ้ามาถึงเราอีกครั้ง เหมือนพ่อแม่ที่รักลูกที่กำลังตกอยู่ในความกลัว พระเจ้ายื่นพระหัตถ์ของพระองค์มาจับเราไว้ และปลอบประโลมเราด้วยคำพูดอันมีค่าของพระองค์: "ไม่ต้องกลัวเราอยู่ที่นี่ เราจะช่วยเจ้า" แม้ในตอนที่พระองค์เหมือนจะอยู่ไกล เสียงสะท้อนแห่งความคิดนี้สามารถเตือนเราว่า เราจะไม่อยู่อย่างโดดเดี่ยวหรือถูกลืม (ฮีบรู 13:5-6)

คำอธิษฐาน

พระบิดา ผู้อยู่ใกล้ๆและคอยช่วยเหลือเสมอ ขอทรงโปรดช่วยให้ข้าพระองค์มีความเชื่อว่าพระองค์อยู่ด้วย ข้าพระองค์สารภาพว่าบางครั้งในชีวิต ข้าพระองค์รู้สึกว่าพระองค์ทรงอยู่ห่างไกลและข้าพระองค์รู้สึกโดดเดี่ยว ขอทรงเตือนข้าพระองค์ถึงความใกล้ชิดและความเอาใจใส่ของพระองค์ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ ในเวลาที่ข้าพระองค์ทนทุกข์และสงสัย ขอทรงให้ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์อยู่ด้วย อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น