ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవునికి మనము తెలుసు. మనం అతనితో లేని విధముగా ఉన్నట్లుగా మనం ఎన్నటికి నటించలేము. అతను మనలను ఎరుగును - లోపల మరియు వెలుపల, సమస్తము మరియు పూర్తిగా ఎరుగును . అతనితో విశేషమైన సాన్నిహిత్యాన్ని పంచుకోవడానికి ఇది మనకు పూర్తి విముక్తిని కలిగిస్తుంది, అయితే మనలో చాలా మంది మన తండ్రితో అలాంటి సన్నిహిత సంబంధం నుండి దూరముగా పరిగెత్తారు. అయినప్పటికీ, మన కోరిక అతనిలాగా మారాలంటే, మన హృదయాలను, మన ప్రేరణలను మరియు మన కోరికలను చూడటానికి అతన్ని ఆహ్వానించడం ద్వారా రూపాంతరం చెందడానికి ఏకైక మార్గం.

నా ప్రార్థన

ఓ దేవా, "హృదయాలను మరియు మనస్సులను శోధించే" వ్యక్తి నీవే అని నాకు తెలుసు. అయినప్పటికీ మీరు యేసులో ప్రదర్శించిన దయ కారణంగా, మీరు నన్ను ప్రేమిస్తున్నారని నాకు నమ్మకం ఉంది. నేను చేసిన పాపానికి నా హృదయం పశ్చాత్తాపపడుతోంది, కానీ నేను నిజంగా గౌరవంగా మరియు స్వచ్ఛంగా మీకు సేవ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను. నేను క్రీస్తు వలె మరింతగా మారడానికి దయచేసి మీ ఆత్మతో నన్ను నింపండి. నీ పవిత్ర కుమారుని పేరిట నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు