ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

కృప అంటే మనం పాపం విషయములో అలసత్వముతో ఉన్నామని కాదు. మన జీవితాలను క్రీస్తు ప్రభువుకు అప్పగించినప్పుడు మనం పాపము విషయములో చనిపోయాము. పాపం లేదా దాని శక్తి మనపై నియంత్రణ కలిగి ఉండాలని మనము కోరుకోము. మన పాపాన్ని కప్పిపుచ్చడానికి యేసు చెల్లించిన భయంకర ఖర్చును తేలికగా తీసుకోవటానికి మనము ఇష్టపడము. అపొస్తలుడైన పౌలు సాధ్యమైనంత బలమైన భాషను ఉపయోగిస్తాడు ("కాదు!" అనేది ఒక అనువాదాన్ని అనువుగా మార్చుకోవడమే : "దేవుడు నిషేధించినది !" "ఊ హించకూడనిది !" "అసహ్యమైనది !" అనేవి అన్నీ చాలా ఖచ్చితమైనవి.) కృప ద్వారా రక్షించబడిన వారు దైవిక ఆజ్ఞను విచ్ఛిన్నం చేయడం కంటే పాపం ఎక్కువ అని గ్రహించండి. యేసు తన త్యాగం కంటే మీరి మన పాపాన్ని ఎన్నుకోవడం ద్వారా పాపం యేసు మనపై కలిగి వున్న ప్రేమను తేలికపరుచుచున్నాము . మనలను తన కుటుంబంలోకి దత్తత తీసుకోవడానికి ఇంత ఎక్కువ ధర చెల్లించిన తండ్రికి వ్యతిరేకంగా పాపం అనేది తిరుగుబాటు చేస్తోంది. పాపం మన తండ్రి హృదయాన్ని విచ్ఛిన్నం చేస్తోంది ఎందుకంటే ఆయన పట్ల మనకున్న ప్రేమను కాదని మన పాపాన్ని ఎంచుకుంటున్నాము. చివరగా, పాపం దేవుని కంటే మన స్వంత ఇష్టాన్ని ఎంచుకుంటుంది; పాపం స్వీయ విధ్వంసం యొక్క మార్గంలోకి మనలను నడిపించే ఒక ఎంపిక.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, సిలువపై యేసు మరణం మరియు ఆయన ద్వారా నేను పొందిన రక్షణ ద్వారా నా పై సాటిలేని ఉదార కృపకు ధన్యవాదాలు. దయచేసి నా స్వంత పాపాన్ని నాకు అసహ్యంగా చేయండి. నాకు పవిత్రత పట్ల మక్కువ మరియు నన్ను పవిత్రంగా చేయడానికి మీకు ఎంత ఖర్చవుతుందో లోతుగా దానిని అభినందించే ఇష్టాన్ని దయచేయండి . యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు