ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความเมตตาที่พระเจ้าให้เราไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องจริงจังกับความบาป แต่เราได้ตายจากบาปเมื่อเรายอมมอบชีวิตให้องค์เจ้าชีวิตแล้ว เราต้องไม่ทำบาป หรือให้อำนาจของความบาปมาควบคุมเรา เราต้องเห็นค่าของการที่พระเยซูต้องจ่ายเพื่อไถ่เราจากความบาปของเรา เปาโลใช้ภาษาที่แรงตอนที่บอกว่า "ไม่มีทาง ในเมื่อเราตายจากบาป..." จริงๆ น่าจะพูดว่า "เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ ถ้าเรายังกลับไปทำบาปต่อ" ในฐานะที่เราได้รับความรอดโดยพระคุณ เรารู้ดีกว่าความบาปเป็นยิ่งกว่าการไม่ทำตามน้ำพระทัยพระเจ้า หรือการไม่ทำตามกฎบัญญัติของพระเจ้า ความบาปไม่เห็นค่าของการเสียสละของพระเยซู ความบาปต่อต้านพระเจ้าผู้ไถ่เรามาในราคาที่สูง เพื่อรับเราเข้าไปอยู่ในครอบครัวพระองค์ และความบาปทำให้พระเจ้าเสียใจเพราะเราเลือกทางที่ทำลายตัวเราเอง

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบคุณสำหรับความรอดและความเมตตาของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่หาที่เปรียบไม่ได้ และหลั่งไหลลงมาให้แก่ข้าพระองค์ผ่านทางการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูบนไม้กางเขน ขอให้ข้าพระองค์รังเกียจความบาปของข้าพระองค์เอง ขอให้ข้าพระองค์มีใจที่บริสุทธิ์และให้ซาบซึ้งมากขึ้นสำหรับค่าไถ่ที่พระองค์ทำให้ข้าพระองค์บริสุทธิ์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น