ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระคุณที่พระเจ้าให้ไม่ได้หมายความว่าเราจะไปหยอกล้อกับความบาปได้ เมื่อเรายอมมอบชีวิตให้กับพระคริสต์องค์เจ้าชีวิต เราก็ได้ตายจากบาปแล้ว เราไม่ต้องการให้บาป หรืออำนาจของมันมาอยู่เหนือเรา เราไม่อยากทำเล่นๆกับค่าไถ่อันแสนโหดร้ายที่พระเยซูต้องจ่ายเพื่อไถ่เราจากบาป เปาโลใช้ภาษาที่แรงตอนที่บอกว่า "ไม่มีทาง..." จริงๆ น่าจะพูดว่า "พระเจ้าห้าม" หรือ "เลิกคิดไปเลย" หรือ "น่าขยะแขยงจริงๆ" ในฐานะที่เราได้รับความรอดโดยพระคุณแล้ว เรารู้ดีว่า ความบาปเป็นยิ่งกว่าการแหกกฎของพระเจ้า แต่ความบาปทำให้ไม่เห็นคุณค่าของความรักของพระเยซูที่ยอมสละชีพเพื่อไถ่บาปให้กับเรา ความบาปเป็นการกบฎต่อพระบิดาที่ยอมจ่ายค่าไถ่อันสูงลิ่วเพื่อให้เราได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวพระองค์ และความบาปทำให้พระบิดาเสียใจเพราะแสดงว่าเราเลือกทำบาปมากกว่าที่จะรักพระองค์ และสุดท้าย ความบาปก็บอกให้รู้ด้วยว่าเราเลือกทำตามใจตัวเองมากกว่าทำตามใจพระบิดา ซึ่งเป็นทางเลือกที่นำไปสู่ความพินาศ

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า ขอบคุณสำหรับพระคุณที่หลั่งไหลลงบนข้าพเจ้าอย่างเหลือล้น ผ่านทางความตายของพระเยซูบนไม้กางเขน จนทำให้ข้าพเจ้าได้รับความรอดนั้น โปรดทำให้ข้าพเจ้ารังเกียจความบาปของตัวเอง โปรดให้ข้าพเจ้ามีใจที่อยากเป็นคนบริสุทธิ์ และซาบซึ้งในสิ่งที่พระองค์ยอมสละเพื่อให้ข้าพเจ้าบริสุทธิ์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น