ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

జైలు శిక్షను పౌలు ఎదుర్కొన్నందున, అతను తన గురించి కంటే ఎఫెసులోని వ్యక్తుల గురించి ఎక్కువగా ఆలోచించాడు. తన స్వంత వ్యక్తిగత ప్రయోజనం కోసం తుకికును దగ్గరగా ఉంచుకునే బదులు, ఆసియా మైనర్‌లోని ప్రజలను ఆశీర్వదించడానికి పౌలు అతన్ని తిరిగి పంపించాడు. తన కష్టం మరియు ఆపద సమయంలో కూడా, పౌలు ఆశీర్వదించబడడం కంటే ఆశీర్వదించడంపై ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించాడు. అది నేడు మనకు గొప్ప ఉదాహరణ కాదా? మనము తరచుగా మన చిన్న అసౌకర్యాల గురించి కలత చెందుతాము మరియు మన చుట్టూ ఉన్న ప్రతి ఒక్కరి పట్ల మన వైఖరిని నాశనం చేస్తాము. పౌలు యొక్క ఉదాహరణ మనలను దోషులుగా నిర్ధారిస్తుంది మరియు మన పరిస్థితులతో సంబంధం లేకుండా ఇతరులకు ఆశీర్వాదంగా ఉండేలా చేస్తుంది.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నా కష్టాలు నా వైఖరిని నాశనం చేసినందుకు నన్ను క్షమించు. నా వ్యక్తిగత పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా ఇతరులకు ఆశీర్వాదంగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. నేను నాపై మరియు నా పరిస్థితిపై ఎక్కువగా దృష్టి పెట్టడం మొదలుపెట్టినప్పుడు మీ ఆత్మతో నన్ను దోషిగా నిర్ధారించండి. మీ దయతో నా హృదయాన్ని విస్తరించండి, తద్వారా నేను నా అసౌకర్యాలు, సమస్యలు, పోరాటాలు మరియు సవాళ్లను పంచుకోవడానికి మరియు మీ దయను ప్రదర్శించడానికి అవకాశాలుగా ఉపయోగించగలను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు