ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในขณะที่เปาโลกำลังเจอกับความยากลำบากในคุก แต่เขากลับเป็นห่วงคนในเมืองเอเฟซัสมากกว่าตัวเอง แทนที่เขาจะให้ทีคิกัสอยู่ด้วยเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของเขา เปาโลกลับส่งทีคิกัสกลับไปอวยพรคนในแถบเอเชียไมเนอร์ แม้ในเวลาที่ทุกข์ยากและอันตราย เปาโลเป็นห่วงและอยากจะเป็นพระพรแก่คนอื่นมากกว่าที่ตัวเขาเองจะได้รับการอวยพร เขาเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมให้เราใช่ไหมครับ บ่อยครั้งที่เราไม่พอใจกับความลำบากเล็กๆน้อยๆของเรา และทำให้เรามีทัศนคติที่ไม่ดีต่อคนรอบข้างเราไปด้วย เราควรทำตามตัวอย่างของเปาโลเพื่อเป็นการอวยพรคนอื่นโดยที่เห็นแก่ความสบายของตัวเองน้อยลง

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงยกโทษที่ข้าพระองค์ให้ความทุกข์ยากมาทำลายทัศนคติของตัวเอง ข้าพระองค์อยากเป็นพระพรให้กับคนอื่น ไม่ว่าสถานการณ์ของตัวเองจะเป็นอย่างไร ขอทรงเปลี่ยนข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ เมื่อข้าพระองค์มองเห็นแก่ตัวเองและสถานการณ์ของตัวเองมากเกินไป ขอทรงให้ข้าพระองค์มีใจกว้างด้วยพระคุณของพระองค์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะใช้ความลำบาก ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ให้เป็นโอกาสที่จะแบ่งปันและแสดงพระคุณของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น