ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ตอนที่เปาโลติดคุก และต้องเจอกับความทุกข์ยากมากมาย แทนที่เขาจะคิดถึงตัวเอง เขากลับเป็นห่วงเป็นใยพี่น้องที่เมืองเอเฟซัส แทนที่เปาโลจะเก็บทีคิกัสไว้เป็นลูกมือ แต่เขากลับส่งทีคิกัสกลับไปช่วยเหลือพี่น้องที่อยู่ในแถบเอเชียน้อยแทน ในท่ามกลางความทุกข์ยากและอันตรายที่เปาโลเผชิญอยู่ เขากลับเป็นพระพรให้กับพี่น้องได้ ช่างเป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมให้กับพวกเราจริงๆ ส่วนใหญ่ในทุกวันนี้แค่เราเจอกับปัญหาหรืออุปสรรคเล็กๆน้อยๆ เราก็หงุดหงิดโวยวายแล้ว และยังใส่อารมณ์กับคนรอบข้างอีกด้วย เราน่าจะเลียนแบบเปาโลและเตือนตัวเองว่าเราก็จะเป็นพระพรให้กับทุกคนเสมอไม่ว่าเราจะเจอกับเรื่องเลวร้ายอะไรอยู่ก็ตาม

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้าที่มีทัศนคติแย่ๆเมื่อเจอกับปัญหาหรืออุปสรรค ข้าพเจ้าอยากจะเป็นพระพรให้กับคนอื่นเสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับข้าพเจ้าก็ตาม โปรดให้พระวิญญาณทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกแย่เมื่อสนใจหรือคิดแต่เรื่องของตัวเอง โปรดให้พระคุณของพระองค์ทำให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่มีจิตใจกว้างขวาง พร้อมที่จะเปลี่ยนวิกฤตต่างๆเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นความทุกข์ยากลำบาก หรือปัญหา หรืออุปสรรค ที่เจอะเจอให้เป็นโอกาสที่จะแบ่งปันพระคุณของพระองค์ให้กับคนอื่นได้เห็น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น