ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

చీకటి రాత్రి ఆకాశములోకి చూడు మరియు నక్షత్ర అతిథుల అద్భుతాలను చూడండి. భూమి యొక్క అద్భుతాల యొక్క అద్భుతమైన వైవిధ్యం గురించి ఆలోచించండి. మీ స్వంత జీవితాన్ని చూడండి మరియు మీ స్వంత అనుభవంలో దేవుని పని యొక్క వేలిముద్రలను చూడండి (రోమా. 8:28). యేసు చెప్పినట్లుగా, మన తండ్రి ఇంకా పని చేస్తున్నారు (యోహాను 5:17). అవును, మన స్వంత జీవితంలో మనం ఒంటరిగా లేమని తెలుసుకోవడం మనకు సంతోషాన్నిస్తుంది (కీర్తన 139; ఫిలిప్పి 2:13). విశ్వ సృష్టికర్త అయిన యెహోవా మనలో మరియు మన కోసం పని చేస్తున్నాడని తెలుసుకున్నప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఉంది. స్తుతి గీతములు పాడటం మనకు సహజమైన ప్రతిస్పందన, దానికి మనం ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదు!

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన పరలోకపు తండ్రీ, మీ సృష్టి యొక్క మహిమలో వెల్లడి చేయబడిన శక్తి మరియు కీర్తి కోసం నేను నిన్ను స్తుతిస్తాను. నన్ను మార్చడంలో మరియు పునర్నిర్మించడంలో మీరు చేసిన కృషికి నేను కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. దయచేసి మీ పరివర్తన పనిని నాలో కొనసాగించండి. మీరు కావాలనుకుంటున్నట్లు నన్ను తయారు చేయండి. యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change