ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ลองจ้องขึ้นไปบนสวรรค์ในค่ำคืนอันมืดมิด แล้วจะเห็นความน่าทึ่งของดวงดาวที่ส่องประกายเต็มท้องฟ้า อดคิดไม่ได้ถึงโลกอันน่าทึ่งนี้ที่เต็มไปด้วยความหลากหลายอย่างเหลือเชื่อ ดูชีวิตของคุณสิ ก็จะเห็นผลงานของพระเจ้าเกิดขึ้นมากมายในชีวิตที่ผ่านมา (โรม 8:28) เหมือนที่พระเยซูพูดว่า พระบิดาของเรายังคงทำงานอยู่ (ยอห์น 5:17) ใช่แล้ว เราดีใจเมื่อรู้ว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวในการใช้ชีวิตในโลกนี้ (สดุดี 139; ฟิลิปปี 2:13) มีความชื่นชมยินดีอยู่ลึกๆ ในใจเรา ที่รู้ว่าพระยาห์เวห์ พระผู้สร้างจักรวาลนี้ กำลังทำงานในเราและทำเพื่อเรา มิน่าละ เราถึงได้ร้องเพลงสรรเสริญออกมาอย่างไม่รู้ตัว

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดาบนสรวงสวรรค์ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์สำหรับฤทธิ์อำนาจและสง่าราศีที่ปรากฎให้เห็นในผลงานอันยิ่งใหญ่อลังการของพระองค์ ข้าพเจ้าขอขอบคุณพระองค์ที่ได้เปลี่ยนแปลงและสร้างข้าพเจ้าขึ้นมาใหม่ด้วย โปรดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้าพเจ้าต่อไปเรื่อยๆ ให้เป็นคนที่พระองค์อยากให้เป็น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น