ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మీరు "చెడ్డ " విషయాన్నీ ఎన్నిసార్లు చెప్పారు? ఇది నాకు, నేను గుర్తు ఉన్నదానికంటే చాలా ఎక్కువ సార్లు జరిగివుంటుంది . వాస్తవానికి ఈ అంశంపై యేసు మాటలు నన్ను నిజంగా దోషినిగా చేసాయి : "హృదయం నిండిన కొలది నోరు మాట్లాడుతుంది." మరో మాటలో చెప్పాలంటే, సామాజిక నైపుణ్యాలు మరియు అలంకరణ సమస్యల కంటే మన ప్రసంగంలో పేలవమైన పదాలు మరియు చెడు సమయాలు మన హృదయంలో ఎక్కువ సమస్యలు. దేవుని చిత్తము మరియు అభిరుచులపై మన హృదయాన్ని శుద్ధి చేయమని, సరిచేయమని మరియు తిరిగి కేంద్రీకరించమని అడుగుదాం.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా , ప్రేమగల మరియు దయగల తండ్రీ, దయచేసి నా హృదయాన్ని సమస్త చెడు, ద్వేషం, ద్వంద్వత్వం, పక్షపాతం, దుర్మార్గం, కామం మరియు అత్యాశ నుండి శుద్ధి చేయండి. యేసు యొక్క శక్తివంతమైన నామము ద్వారా, దయచేసి నా హృదయాన్ని భ్రష్టుపట్టించే మరియు నా ఆత్మను గాయపరిచే ఏదైనా చెడు శక్తిని లేదా మనోహరమైన ప్రలోభాలను తరిమికొట్టండి. నా హృదయాన్ని ప్రేమ, దయ, నీతి, పవిత్ర అభిరుచి, సున్నితత్వం, ముందుచూపు, ధైర్యం, నమ్మకం మరియు క్షమతో నింపండి. ఏ క్షణంలో ఈ లక్షణాలు అవసరమో తెలుసుకోవడానికి నాకు వివేచన ఇవ్వండి. నీ పరిశుద్ధాత్మతో నన్ను, శరీరాన్ని, ఆత్మను మరియు మనస్సును పవిత్రం చేయండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు