ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మీరు బహుమతులను ఇష్టపడరా ! ప్రత్యేకించి అవి నిజంగా ఇవ్వబడినప్పుడు, ఎటువంటి తీగలు జోడించబడనప్పుడు, మనం చేయాల్సిందల్లా వాటిని స్వీకరించడమే.మనము అందుకున్న గొప్ప బహుమతికి మన ప్రయత్నాలతో సంబంధం లేదు. అది దేవుడిచ్చిన వరం. మనము దానిని సంపాదించలేదు, అర్హత పొందలేదు లేదా కొనుగోలు చేయలేదు. దేవుడు తన బలిదానం ద్వారా దానిని ఇచ్చాడు కాబట్టి మన రక్షణ మన ప్రగల్భాల వలనకలిగినది కాదు,అది అతని దయ.

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ దేవా, యేసును పంపినందుకు మరియు నా పాపానికి రుణం చెల్లించినందుకు నేను మీకు ఎప్పటికీ చాలినంత కృతజ్ఞతలు చెప్పలేను. నేను నీ అనుగ్రహాన్ని ఎన్నడూ ఊహించను లేదా నీ బహుమతి ధరను తేలికగా తీసుకోను. అదే సమయంలో, తండ్రీ, నా రక్షణ నా తప్పుల మీద కాదు, నీ దయపై ఆధారపడి ఉందని తెలుసుకొని నేను నమ్మకంగా జీవించాలనుకుంటున్నాను. అటువంటి విలాసవంతమైన బహుమతి కారణంగా, ఇంత అద్భుతమైన బహుమతిని అందుకున్నందుకు నాకు కలిగిన ఆనందాన్ని ప్రతిబింబించే విధంగా నేను ఈ రోజు మీ కోసం జీవించాలనుకుంటున్నాను. నా ఆశ మరియు దయ యొక్క మూలం, నేను ప్రార్థిస్తున్నాను యేసు నామంలో. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు