ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณชอบของขวัญไหมครับ! โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคนให้เต็มใจที่จะให้ โดยไม่มีเงื่อนไขอะไร สิ่งที่เราต้องทำคือ แค่รับไว้ ของขวัญที่ดีที่สุดที่เราเคยได้รับไม่เกี่ยวอะไรกับความพยายามของเรา แต่เป็นของขวัญจากพระเจ้า เราไม่สมควรที่จะได้รับ และเราก็ไม่ได้ซื้อมา พระเจ้าให้ผ่านทางของขวัญผู้เสียสละของพระองค์ เพื่อเราจะไม่ได้โอ้อวดถึงความรอดของเรา แต่พูดถึงความเมตตาของพระองค์

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพระองค์ไม่สามารถขอบพระคุณพระองค์ได้พอ สำหรับการที่พระองค์ส่งพระเยซูมา และจ่ายหนี้บาปของข้าพระองค์ ขอให้อย่าให้ข้าพระองค์คิดไปเองว่าเข้าใจในพระคุณของพระองค์ หรือไม่เห็นค่าของของขวัญที่พระองค์ให้มา ในขณะเดียวกัน พระบิดา ข้าพระองค์ต้องการที่จะอยู่ได้อย่างมั่นใจ รู้ว่าความรอดไม่ได้ขึ้นอยู่กับความผิดพลาดของข้าพระองค์ แต่เพราะพระคุณของพระองค์ และเพราะเป็นของขวัญที่เทพระพรลงมา ข้าพระองค์ต้องการที่จะอยู่เพื่อพระองค์ในวันนี้ ในรูปแบบที่สะท้อนให้เห็นถึงความสุขที่ข้าพระองค์มี เพราะได้รับของขวัญที่ดีที่สุดนั้น อธิษฐานในพระนามพระเยซู แหล่งที่มาของความหวังและสง่าราศี อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น