ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณชอบของขวัญไหม โดยเฉพาะเมื่อคนให้เต็มใจให้ โดยไม่มีเงื่อนไข เรามีหน้าที่แค่รับไว้เท่านั้น ของขวัญที่ดีที่สุดที่เราเคยรับมา ไม่ได้ขึ้นกับความพยายามของเราเลย มันเป็นของขวัญจากพระเจ้า เราไม่ได้แลกมา หรือสมควรได้รับ หรือซื้อมา พระเจ้าให้ผ่านทางของขวัญแห่งการเสียสละของพระองค์ เพื่อเราจะไม่สามารถโอ้อวดถึงความรอดของเราได้ แต่เป็นความเมตตาของพระองค์

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ข้าพเจ้าไม่รู้จะขอบคุณพระองค์ยังไงถึงจะเพียงพอ กับการที่พระองค์ได้ส่งพระเยซูมาเพื่อไถ่บาปให้กับข้าพเจ้า ขออย่าให้ข้าพเจ้าเห็นเรื่องพระคุณของพระองค์เป็นเรื่องเล็กๆ และไม่เห็นคุณค่าของของขวัญที่พระองค์ให้ ข้าแต่พระบิดา ในขณะเดียวกัน ข้าพเจ้าก็อยากจะอยู่อย่างมั่นใจว่าความรอดที่ได้รับไม่ได้ขึ้นกับการทำดีทำชั่วของข้าพเจ้าแต่ขึ้นกับพระคุณของพระองค์ล้วนๆ และเพราะของขวัญที่ได้รับอย่างล้นหลาม ข้าพเจ้าอยากมีชีวิตทุกวันนี้ อย่างมีความสุขที่ได้รับของขวัญที่สุดยอดนี้ อธิษฐานในนามพระเยซู แหล่งที่มาของความหวังและพระคุณ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น