ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

పరలోకము అనేది మనం మన హృదయంతో చూసేది. మనము నిరుత్సాహపడినప్పుడు, సందేహాస్పదంగా మరియు నిరుత్సాహానికి గురైనప్పుడు, మన హృదయ నేత్రాలను "ప్రకాశవంతం" చేయాలి. మన చీకటిలో మన వేకువజాము వెలుగు అధికమవ్వాలి అప్పుడు మనము ఆశ యొక్క ఉదయాన్ని మరియు మన వారసత్వ సంపదను చూస్తాము. కానీ విషయాలు చెడుగా కనిపించినప్పుడు, కొన్నిసార్లు వాటిని గుర్తుంచుకోవడానికి ఏకైక మార్గం వాటిని గూర్చి పాడటం, ప్రార్థించడం మరియు వాటి గురించి దేవుని వాగ్దానాలను చదవడం.

నా ప్రార్థన

ఓ దేవా, నీవే నా ఆశ. నేను మీపై మరియు మీ వాగ్దానాలపై నమ్మకం ఉంచాను. కానీ కొన్ని సమయాల్లో, ప్రస్తుతం కూడా, మీరు నా ప్రార్థనలకు ప్రతిస్పందనగా వ్యవహరిస్తారని మరియు నా జీవితంలో నేను మిమ్మల్ని విశ్వసించిన పనిని చేస్తారనే నమ్మకంతో నేను కొన్నిసార్లు కష్టపడుతున్నాను. దయచేసి మీ ఆత్మతో నన్ను నింపండి మరియు నా సందేహాలను ఓదార్చండి మరియు నేను మీకు ధైర్యంగా సేవ చేయగలనని మరియు మీ దయను ఇతరులతో పంచుకునేలా నా అభిరుచిని రేకెత్తించండి. నా ప్రభువైన యేసు ద్వారా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు