ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สวรรค์เป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้ด้วยใจของเรา เมื่อเราเกิดท้อแท้ สงสัย หรือหดหู่ขึ้นมา เราต้องมีตาใจ "ที่สว่างไสวขึ้นมา" แสงสว่างจะส่องเข้ามาในความมืด ทำให้เราเห็นแสงแห่งความหวัง และมรดกที่เราจะได้รับที่มีมากมายมหาศาล แต่ตอนที่เราตกอยู่ในความทุกข์ยากลำบากนั้น ก็มีวิธีที่จะเตือนตัวเอง คือการร้องเพลงสรรเสริญ อธิษฐาน และอ่านพระสัญญาของพระเจ้าที่พูดถึงความหวังเหล่านี้

คำอธิษฐาน

ข้าแต่ พระเจ้า พระองค์เป็นความหวังของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าวางใจในพระองค์และเชื่อในคำสัญญาของพระองค์ แต่ข้าพเจ้าก็ยอมรับว่ามีบางครั้ง เหมือนในตอนนี้ ที่ข้าพเจ้าเกิดความลังเลสงสัยว่าพระองค์จะตอบคำอธิษฐาน หรือทำในสิ่งที่ข้าพเจ้าขอจากพระองค์หรือไม่ โปรดเติมข้าพเจ้าให้เต็มไปด้วยพระวิญญาณ เพื่อทำให้ข้าพเจ้าหายสงสัย และปลุกความรักที่จะรับใช้พระองค์ด้วยความกล้าหาญ และแบ่งปันพระคุณของพระองค์กับผู้อื่นด้วยเถิด อธิษฐานผ่านทางพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change