ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుడు నమ్మకమైనవాడు! గ్రంథం దానిని ప్రకటిస్తుంది. మేము దానిని అనుభవించాము. వాస్తవానికి, దేవుని నుండి వచ్చిన ఈ వాగ్దానాన్ని మేము ఎంతో ఆదరిస్తాము, ప్రత్యేకించి పరిస్థితులు అవి వుండవలసిన విధముగా ఉండనప్పుడు అవి మనలను ఆదరిస్తాయి. కాబట్టి సాతాను మనలను ప్రలోభాలతో పర్యటింపచేసినపుడు, లేదా మనం బలహీనంగా ఉన్నపుడు లేదా తిరుగుబాటు చేసినప్పుడు, మనలను క్షమించి, మళ్ళీ శుభ్రపరచడం ఓదార్పు కాదా? మన పాపాన్ని ఆయన పిలిచే విధముగానే మనము కూడా పిలవాలని దేవుడు కోరుకుంటాడు. ("ఒప్పుకోవడం" అంటే దేవుడు పాపమును గూర్చి చెప్పినట్లుగా "అదే చెప్పడం" అని అర్ధం!) నమ్మశక్యంగా, దేవుడు మనలను క్షమించటం కంటే ఎక్కువే చేస్తాడు. ఆయన మనలను కూడా శుభ్రపరుస్తాడు. మనము మరోసారి క్రొత్తగా, తాజాగా, స్వచ్ఛంగా మరియు పవిత్రంగా తయారయ్యాము! అది నమ్మకమైన మరియు న్యాయంగా ఉండటం కంటే ఎక్కువ; అది చాలా దయతో కూడినది.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నీ దయగల క్షమాపణ మరియు నన్ను శుభ్రపరచడం పట్ల నా ప్రశంసలను వ్యక్తపరచటానికి నాకు పదాలు లేవు. నా బలహీనత, నా పొరపాట్లు మరియు నా తిరుగుబాటు గురించి నేను తీవ్రంగా విచారిస్తున్నాను. మిమ్మల్ని నిరాశపరిచినందుకు నేను తీవ్రంగా చింతిస్తున్నాను. నన్ను తిరిగి మీ సన్నిధిలోకి ఆహ్వానించినందుకు మరియు నేను మీ ప్రియమైన బిడ్డ అని నాకు గుర్తు చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. దయచేసి నా వైఫల్యాలను అధిగమించడానికి మరియు మీ కుమారుడైన యేసు పవిత్రతకు మరింత పరిణితి చెందడానికి నాకు అధికారం ఇవ్వండి. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు