ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనము ప్రభువుకు చెందినవారము . అతను పాపం మరియు మరణము యొక్క బానిసత్వం నుండి మనలను కొనుగోలు చేశాడు. మనము స్వచ్ఛందంగా మన జీవితాలను అతని చేతుల్లో ఉంచాము. మనం ఏమి చేసినా లేదా మనం ఎక్కడికి వెళ్లినా, అతని దయ మనతో పాటు వస్తుంది . అతను మనలను విడిచిపెట్టనని వాగ్దానం చేశాడు. తన ప్రేమ నుండి మనలను వేరు చేయబడమని అతను మనకు హామీ ఇచ్చాడు. కాబట్టి ప్రభువు మనల్ని ఎక్కడికి నడిపిస్తాడో చూద్దాము అని ఉత్సాహంగా నిరీక్షణతో జీవిద్దాం. మనం ఒంటరిగా కష్ట సమయాలను ఎదుర్కోబోమనినే భరోసాతో కష్టాన్ని, మరణాన్ని కూడా ఎదుర్కొందాం. మృత్యువు నీడలో కూడా, దుర్మార్గులు ఏమి చేస్తారో అని మనం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. మనం దైవములము .

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నన్ను విమోచించడానికి మీ కుమారుడిని పంపినందుకు ధన్యవాదాలు. ప్రభువైన యేసు, భూమిపైకి వచ్చినందుకు, నా పాపానికి మూల్యం చెల్లించినందుకు మరియు నాలో మీ ఉనికిని కలిగి ఉండటానికి పరిశుద్ధాత్మను పంపినందుకు ధన్యవాదాలు. నా ప్రాణాన్ని తీసుకుని నీ మహిమకు వాడుకో. జీవితంలో ఎదురయ్యే చెత్త సవాళ్లను ఎదుర్కొని నా విశ్వాసం విఫలం కాకుండా ఉండనివ్వండి. నేను జీవించినా, చనిపోయినా నాలో నీవు మహిమపరచబడాలని ప్రార్థిస్తున్నాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change