ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఇతరులను విమర్శించడం చాలా సులభం. వారి కష్టాలు మనకు తెలియవు. వాళ్ల పరిస్థితి మనకు తెలియదు. అన్నింటికంటే, వారి హృదయాలు మనకు తెలియదు. మనం తీర్పు చెప్పేటప్పుడు, మనం ఇతరులకు మరియు మనకు మధ్య అడ్డంకిని ఏర్పరుస్తాము. మనము తరచుగా చాడీలు చెప్తూ ఇతరులకు ఆ తీర్పు ముద్రను వ్యాప్తి చేస్తాము. వాటిని నిర్ణయాత్మక స్ఫూర్తితో మాత్రమే చూడాలనే మన మొండితనం ఒక అడ్డంకిని, అవరోధాన్ని ఏర్పరుస్తుంది, అది వారిని నిరుత్సాహపరచడానికి మరియు పొరపాట్లు చేసేలా చేస్తుంది.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, ఇతరుల పట్ల మీకు ఉన్న విమోచన దయతో సరిపోయేలా వారి పట్ల నా వైఖరిని అనుసరించునట్లు చేయుమని నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. మీరు నా విషయంలో ఓపికగా ఉన్నట్లే, నేను ఇతరుల వైఫల్యాల పట్ల మరింత ఓపికగా ఉండాలనుకుంటున్నాను. బలహీనంగా మరియు కష్టాల్లో ఉన్నవారికి ప్రోత్సాహకరంగా లేనందుకు నన్ను క్షమించు మరియు నేను వారికి ఆశీర్వాదంగా ఉండగల మార్గాలకు నా కళ్ళు తెరవండి. నేను ఇతరులకు అవరోధంగా ఉన్న ఆ సమయాలను క్షమించండి మరియు మీ ఆశీర్వాదాలను వారితో పంచుకోవడానికి నా హృదయాన్ని తెరవండి. దయచేసి నన్ను దయ యొక్క సాధనంగా ఉపయోగించుకోండి. యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు