ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป็นเรื่องง่ายมากที่จะตัดสินผู้อื่น เราไม่รู้ว่าพวกเขาต้องต่อสู้กับอะไร เราไม่รู้สถานการณ์ของพวกเขา ที่สำคัญเราไม่รู้จิตใจของพวกเขา เมื่อเราตัดสิน เราก็ได้สร้างกำแพงกั้นระหว่างคนอื่นและตัวเราเอง เรามักจะทำให้ความรู้สึกที่ตัดสินคนอื่นนั้นแพร่กระจายออกไปสู่คนอื่นๆ ผ่านการนินทา ความดื้อของเราที่จะมองคนอื่นแล้วตัดสินนั้น สร้างอุปสรรค เป็นสิ่งกีดขวาง ซึ่งสามารถทำให้พวกเขาท้อแท้และสะดุดได้

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงปรดให้ข้าพระองค์มีทัศนคติที่ดีต่อคนอื่นๆ ขอทรงให้ข้าพระองค์อดทนมากขึ้นที่จะไม่ตัดสินความล้มเหลวของผู้อื่น เช่นเดียวกับที่พระองค์อดทนต่อข้าพระองค์ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ที่ไม่ได้เป็นที่หนุนน้ำใจให้คนที่อ่อนแอและกำลังต่อสู้อยู่ ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ที่บางครั้งทำให้ผู้อื่นสะดุด ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ที่จะเป็นพระพรให้กับคนอื่น ในพระนามพระเยซูเจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น