ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หรอก แต่เราสามารถปกป้องตัวเองจากอิทธิพลชั่วร้าย เราสามารถอุทิศตัวให้กับพระเจ้า และเราสามารถแยกแยะความต้องการของพระองค์ได้ (โรม 12:1-2) แต่สุดท้ายแล้ว พระเจ้าเองจะต้องเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงเรา ไม่ใช่แค่ตอนที่เรารับเชื่อเท่านั้น แต่ในทุกๆวัน มีแต่พระคุณของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถค้ำจุน เสริมกำลัง และเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นคนใหม่ได้ มาอุทิศตัวให้กับพระเจ้ากันเถอะ และให้มั่นใจเลยว่าพระคุณของพระองค์นั้นจะเสริมกำลังให้กับเรา ทำให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์แบบและเป็นคนใหม่ได้อย่างแน่นอน

Thoughts on Today's Verse...

We cannot renew ourselves on our own. We can guard ourselves against corrupting influences. We can offer ourselves to God and come to discern his will more fully (Romans 12:1-2). Ultimately, however, God himself must do the renewing, not just when we are saved, but daily. Only God's grace can sustain, empower, and renew us. Let's offer ourselves to him. Then, let's confidently ask for his grace to empower, perfect, and renew us!

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้ามาเข้าเฝ้าเพื่อขอให้พระคุณของพระองค์ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าพเจ้าต่อสิ่งต่างๆเสียใหม่ โดยเฉพาะกับผู้คนรอบข้าง โปรดชำระจิตใจของข้าพเจ้า และปรับปรุงความคิดและจิตวิญญาณของข้าพเจ้าขึ้นใหม่ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Father, I come to you asking for your grace to make me new in the way I look at things, especially how I view people. Please cleanse my heart and make me new in my mind and my spirit. I want to live each day of this coming year sharing your love, empowered by your Spirit, and aware of your grace. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เอเฟซัส 4:23

ความคิดเห็น