ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้หรอก แต่เราสามารถปกป้องตัวเองจากอิทธิพลชั่วร้าย เราสามารถอุทิศตัวให้กับพระเจ้า และเราสามารถแยกแยะความต้องการของพระองค์ได้ (โรม 12:1-2) แต่สุดท้ายแล้ว พระเจ้าเองจะต้องเป็นผู้ที่เปลี่ยนแปลงเรา ไม่ใช่แค่ตอนที่เรารับเชื่อเท่านั้น แต่ในทุกๆวัน มีแต่พระคุณของพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถค้ำจุน เสริมกำลัง และเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นคนใหม่ได้ มาอุทิศตัวให้กับพระเจ้ากันเถอะ และให้มั่นใจเลยว่าพระคุณของพระองค์นั้นจะเสริมกำลังให้กับเรา ทำให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์แบบและเป็นคนใหม่ได้อย่างแน่นอน

คำอธิษฐาน

พระบิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้ามาเข้าเฝ้าเพื่อขอให้พระคุณของพระองค์ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าพเจ้าต่อสิ่งต่างๆเสียใหม่ โดยเฉพาะกับผู้คนรอบข้าง โปรดชำระจิตใจของข้าพเจ้า และปรับปรุงความคิดและจิตวิญญาณของข้าพเจ้าขึ้นใหม่ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น