ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในปีใหม่นี้ ขอให้เราระลึกถึงผู้ที่เรามีส่วนในพันธกิจและการประกาศ ถ้าเราได้รับการทรงเรียกให้เป็นนักประกาศหรือมิชชันนารี ก็ขอให้มุ่งมั่นที่จะอธิษฐานสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าสำหรับผู้สนับสนุนเรา ถ้าเราเป็นสมาชิกของคริสตจักรที่สนับสนุน ให้เราขอบคุณพระเจ้าที่ให้ความสามารถในการสนับสนุนผู้ที่ทำงานพันธกิจในต่างประเทศ ผู้ที่ทำงานท่ามกลางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันและในสถานที่แตกต่างกันในประเทศของเราเอง การมีส่วนร่วมในการทำงานของพระเจ้ากับคนของพระเจ้าเป็นพระพรอย่างแท้จริงและเป็นสิทธิพิเศษ!

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงให้คริสตจักรของพระองค์มีความรู้สึกของการมีส่วนในการเข้าถึงผู้ที่ยังไม่รู้จักพระคุณแห่งการช่วยเหลือของพระองค์ ขอทรงอวยพรผู้ที่แบ่งปันความจริงของพระเยซูด้วยความรัก ความกล้าหาญ และความสัตย์ซื่อในทุกๆที่ อธิษฐานในนามของพระผู้ช่วยให้รอดแท้จริงเพียงผู้เดียว องค์พระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น