ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรที่ทำให้คุณผ่านพ้นค่ำคืนไปได้ อะไรทำให้คุณผ่านพ้นวันนี้ไปได้ อะไรที่จะทำให้คุณสำเร็จหรือเจริญรุ่งเรืองในอนาคตข้างหน้า ก็มีแต่ความเมตตาของพระยาห์เวห์เท่านั้น ความเมตตาอันมหัศจรรย์เหล่านี้จะไม่มีวันหมด จะมีให้เราใหม่ในทุกๆ เช้า พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อที่จะให้เรามั่นใจได้ว่าเราจะได้รับความเมตตาเหล่านี้ในทุกๆ วัน สรรเสริญพระเจ้าที่ทำให้โลกของเราสดใหม่และสะอาดในทุกวันใหม่

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระเจ้าผู้บริสุทธิ์ พระบิดาผู้เป็นที่รัก ที่ให้ข้าพเจ้าผ่านพ้นแต่ละค่ำคืนไปได้ และยังสัญญากับข้าพเจ้าอีกด้วยว่าจุดหมายปลายทางของชีวิตนี้ คือวันคืนที่ไม่มีวันสิ้นสุด(ชีวิตนิรันดร์) ข้าแต่พระบิดาในสรวงสวรรค์ ขอพระองค์ได้รับการสรรเสริญและความรักจากปากและจิตใจของข้าพเจ้าตลอดกาล อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น