ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ถ้าฉันแค่มีเพื่อน" "ถ้าพ่อแค่ไม่ทิ้งฉัน" "ถ้าแค่เธออยู่เคียงข้าง" "ถ้าแค่..." มนุษย์มีแต่ทำให้เราผิดหวัง แต่เราก็ยังไม่เข็ดยังคงไปฝากความหวังไว้กับพวกเขาอยู่ดี พวกเขาล้มเหลวและต้องตายไปเหมือนกับเรา ดังนั้น ตอนที่เราใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางพวกเขา ก็ให้จดจำไว้ว่าความหวังของเรานั้นอยู่ในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ที่ "มีชัยชนะเหนือความตายและนำชีวิตนิรันดร์พร้อมกับความสว่างมาให้กับเรา" และยังเป็นผู้ที่ "จะไม่มีวันทอดทิ้งหรือทรยศเราอย่างแน่นอน"

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก โปรดยกโทษให้กับข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าไปหลงผิดคิดว่า ชีวิตที่ดีและมีความสุขนั้น ต้องขึ้นอยู่กับการยอมรับและความรักจากผู้คนรอบข้าง แต่ความจริงแล้วความหวังอันถาวรนิรันดร์ของข้าพเจ้านั้นมีอยู่ในพระเยซูเท่านั้น ผู้ที่ข้าพเจ้าอ้างถึงในคำอธิษฐานนี้ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น