ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เปาโลเขียนคำเหล่านี้ถึงคริสเตียนที่เมืองโคโลสี แต่เขาไม่เคยไปที่นั่น แม้จะไม่ได้ไปที่นั่นด้วยตัวเอง เขาก็สอนชาวเมืองโคโลสีได้อย่างมีประสิทธิภาพ เขาอธิษฐานอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อพวกเขา ในการที่รู้จักพระเจ้าและความประสงค์ที่พระองค์มีสำหรับพวกเขาได้ดีขึ้น เป็นความคิดที่ดีนะครับ! ลองหาคริสตจักร (ภายในเมือง ในต่างประเทศ, หรือที่ที่มีสภาพแวดล้อมอันตรายดูนะครับ) และเริ่มอธิษฐานอย่างต่อเนื่องสำหรับคริสตจักรนั้น ขอพระเจ้าที่จะช่วยให้พวกเขารู้จักพระองค์และน้ำพระทัยของพระองค์อย่างสมบูรณ์มากขึ้น

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ ขอทรงอวยพรครอบครัวคริสตจักรของข้าพระองค์ที่จะมีความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งและรู้สึกขอบพระคุณพระองค์สำหรับธรรมชาติ ลักษณะ และพระคุณของพระองค์ นอกจากนี้ ขอทรงโปรดอวยพร ___ (เพิ่มคริสตจักรที่คุณเลือก) ที่จะเติบโต เป็นไปได้ด้วยดี และยิ่งไปกว่านั้นให้พวกเขามีความรู้เกี่ยวกับพระองค์มากขึ้น อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น