ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ถ้าเพียงแต่ฉันมีเพื่อน" "ถ้าเพียงแต่พ่อไม่ทิ้งฉัน" "ถ้าเพียงแต่เธอคอยสนับสนุนกว่านี้" "ถ้าเพียงแต่..." มนุษย์ทำให้เราผิดหวัง แต่เราก็ยังไปหวังในตัวพวกเขา พวกเขาสามารถทำผิดและเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันกับเรา ดังนั้นเมื่อเราเกี่ยวข้องในชีวิตคนอื่น ให้เราจำไว้ว่า ให้เรามีความหวังติดอยู่กับพระบุตรของพระเจ้า ผู้ที่ "เอาชนะความตายและนำมาซึ่งชีวิตนิรันดร์และชีวิตที่นำไปสู่ความสว่าง" และเป็นผู้ที่ "ไม่เคยละทิ้งหรือทอดทิ้งเรา"

คำอธิษฐาน

โอ พระบิดา ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ ที่ข้าพระองค์คาดหวังว่าความสุขของข้าพระองค์จะมาจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หรือจะได้รับความรักจากใครสักคนหนึ่ง ข้าพระองค์รู้ว่าความหวังที่ไม่มีวันสิ้นสุดนั้น ข้าพระองค์เจอในพระเยซูเท่านั้น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น