ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

องค์เจ้าชีวิตทรงเป็นพระเจ้า เราต้องไม่เพิกเฉยต่อความบริสุทธิ์และอำนาจของพระองค์ แต่ความจริงแห่งพระคุณของพระเจ้าที่น่าทึ่งก็คือ: พระเจ้า ผู้ที่ทำให้ฟ้าคำรามที่ภูเขาซีนาย และผู้ที่พูดสั่งให้มีจักรวาลที่อัศจรรย์ เป็นผู้ที่ทรงรักเราและปรารถนาที่จะให้เราเข้ามาใกล้และลี้ภัยในพระองค์ เราสามารถชื่นชมยินดีในความยำเกรงพระเจ้า เราสามารถสรรเสริญพระองค์ด้วยความกลัวที่บริสุทธิ์ เราสามารถมั่นใจในความปลอดภัยเพราะความไว้วางใจของเราไม่ได้อยู่ในมนุษย์ หรือสิ่งที่เป็นชั่วคราว และสิ่งที่อ่อนแอ องค์เจ้าชีวิตเป็นพระเจ้าของเรา!

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่เห็นค่าของพระคุณของพระองค์ด้วยการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม และมีพฤติกรรมที่ขาดความรับผิดชอบ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเพียงผู้เดียว พระองค์ผู้เดียวที่ควรค่าต่อการสรรเสริญ ขอบพระคุณที่พระองค์ไม่เพียงแต่บริสุทธิ์และยิ่งใหญ่ แต่ยังทรงอยู่ใกล้และให้ที่หลบภัยและการป้องกันแก่ข้าพระองค์ ขอบพระคุณพระบิดาที่รักที่ทรงเป็นพระเจ้า! ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น