ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"บริสุทธิ์" เป็นหนึ่งในคำที่เรามักจะใช้เชื่อมโยงกับ "โบสถ์" คำที่ "คนในโบสถ์" เท่านั้นที่ใช้ ซึ่งก็อาจจะเป็นจริง แต่ก็ยังคงเป็นแนวคิดที่ดี เด็กทุกคนรู้ว่าจะไม่กินไส้กรอกและมันฝรั่งทอดบนจานเซรามิกที่สวยงาม เครื่องจานเซรามิกของแม่สงวนไว้ใช้สำหรับ "แขกพิเศษ" หรือ "โอกาสพิเศษ" เท่านั้น ไส้กรอกเป็นอาหารที่กินได้บนจานกระดาษและเป็นอาหารที่เห็นได้ทุกวัน แต่เครื่องจานเซรามิกมีไว้สำหรับกิจกรรมพิเศษ เมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราให้เป็นคนบริสุทธิ์ พระองค์เรียกเราให้เป็นแบบเครื่องจานเซรามิก เป็นอะไรที่พิเศษเฉพาะสำหรับพระองค์และเป็นเหมือนพระองค์ ตามที่เปโตรไได้เน้นย้ำในข้อนี้

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิตผู้บริสุทธิ์ พระเจ้าผู้ทรงอำนาจ ข้าพระองค์เข้ามาหาพระองค์และรู้ว่าระยะห่างระหว่างความบริสุทธิ์ของพระองค์กับความเป็นมนุษย์ธรรมดาของข้าพระองค์ห่างกันมากแค่ไหน ขอบพระคุณสำหรับการทำให้ข้าพระองค์บริสุทธิ์ผ่านการเสียสละของพระเยซู และโดยการส่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์มาอยู่ภายในของข้าพระองค์ ขอโปรดรับชีวิตของข้าพระองค์ในวันนี้เป็นเครื่องถวายบูชาที่บริสุทธิ์แก่พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซู องค์เจ้าชีวิต อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น