ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สำหรับผม ง่ายมากเลยนะครับ ที่จะนึกถึงแต่ความต้องการและความปลอดภัยของตัวเองก่อน ผมไม่ต้องการที่จะเห็นแก่ตัว แต่เมื่อต้องตัดสินใจเพื่อทุ่มเทเวลา มันก็กลายเป็นเรื่องง่ายมากสำหรับผมที่จะมองจากแค่มุมมองของผม แต่กับคนของพระเจ้ามุมมองของ "เรา" และ "พวกเรา" เป็นสิ่งที่สำคัญ ไม่ได้เป็น "ฉัน/ผม" และ "ของฉัน/ของผม" ชนเผ่าของอิสราเอลมาถึงดินแดนแห่งพันธสัญญาของพวกเขา แต่พวกเขาไม่ได้หยุดต่อสู้และตั้งรกรากเลย จนกว่าคนของพระเจ้าทั้งหมดได้เข้ามาในแผ่นดินของพวกเขาอย่างปลอดภัย เช่นเดียวกันสำหรับเรา ในแผ่นดินของพระเจ้าวันนี้ เราจะต้องไม่เพียงแต่มองความต้องการของเราเองเท่านั้น แต่ยังต้องมองรวมถึงความต้องการของบรรดาพี่น้องของเราในพระคริสต์ด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีใจเมตตาและใจกว้างมากขึ้น เพื่อที่ข้าพระองค์จะแสดงให้พี่น้องในพระคริสต์เห็นถึงความรักของพระองค์ได้มากขึ้น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น