ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำพูดของพระเจ้าเป็นจริง พระองค์รักษาสัญญาของพระองค์ แต่พระองค์ก็ไม่ได้ทำเพียงแค่นั้น พระองค์ให้เครื่องมัดจำแก่เรา เพื่อที่เราจะมั่นใจในมรดกของเราและรับรู้ถึงความรอดของเราอย่างเต็มที่ พระองค์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เรา เมื่อพระเจ้าทรงซื้อเราออกจากการเป็นทาสแห่งร่างกายมนุษย์ และไถ่เราให้เข้าไปในบ้านที่เป็นนิรันดร์ มีร่างกายที่จะไม่แก่ไป ผุพัง หรือเสื่อมสลาย เราไม่ต้องวางมัดจำ; เราจะมีสิทธิ์ในมรดกเต็มที่ แต่จนกว่าจะถึงวันนั้น จนกว่าเราจะไปถึงพระองค์ พระองค์ก็ได้สร้างบ้านของพระองค์ในเรา ยอดเยี่ยมเลยใช่ไหมครับ!

คำอธิษฐาน

พระเจ้าที่อยู่เหนือสิ่งใด พระเจ้าผู้ทรงอยู่ใกล้ ขอบพระคุณที่ไม่ต้องให้ข้าพระองค์รอที่จะได้สัมผัสถึงการทรงอยู่ด้วยของพระองค์ ขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์ได้ "ลิ้มรสพระสิริของพระเจ้า" ขอบพระคุณสำหรับการส่งพระวิญญาณที่ได้อวยพรและทรงสัญญาไว้ให้อยู่ในข้าพระองค์ และเตือนข้าพระองค์ว่าบ้านที่แท้จริงของข้าพระองค์คือที่ไหน จนกว่าจะถึงวันที่ข้าพระองค์จะได้เห็นพระพักตร์ของพระองค์ ข้าพระองค์อยากถวายเกียรติการที่พระองค์ทรงอยู่ด้วยในข้าพระองค์ โดยการใช้ชีวิตที่บริสุทธิ์ ไม่มีมลทิน และเป็นพระพรแก่ผู้อื่น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น