ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คำที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีนี้ ได้ถูกนำมาใช้ในงานแต่งงานเป็นพันๆ ในแต่ละปี ไม่น่าเชื่อนะครับ เดิมที ข้อความนี้ไม่ได้เป็นคำสาบานสำหรับบ่าวสาว แต่เป็นคำสาบานของนางรูธที่มีต่อแม่สามีของเธอ — บางคนจะเรียกเธอว่าอดีตแม่สามี เพราะสามีของรูธ ลูกชายของนาโอมิ ได้เสียชีวิตไป แต่นางรูธไม่เคยถือว่านาโอมิเป็น "อดีต" พระเจ้าทรงรักความจงรักภักดีและประทานพรเมื่อเรามีความภักดีต่อคนอื่นๆ ในยุคที่ผู้คนทิ้งกันและกันไปได้อย่างง่ายดายเหมือนจานกระดาษและกระดาษเช็ดปาก ขอให้เราจำไว้ว่าความจงรักภักดีเป็นคุณสมบัติที่พระเจ้าอยากให้เรามีในพระเยซู ดังนั้นขอให้เรามุ่งมั่นที่จะภักดีกับเพื่อน กับครอบครัว และผู้ติดตามคนอื่นๆ ในพระเยซู

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงอำนาจและซื่อสัตย์ ขอบพระคุณสำหรับความภักดีของพระองค์ เพื่อพันธสัญญาต่อชาวอิสราเอล ขอบพระคุณที่ไม่ละทิ้งคนของพระองค์หรือพระสัญญาของพระองค์ แม้ว่าคนของพระองค์จะมีจิตใจที่ไม่แน่นอนและไม่ซื่อสัตย์ ขอทรงอวยพรเราในวันนี้ ที่เราจะเป็นคนซื่อสัตย์และมีเกียรติ เป็นลูกที่แท้จริงของพระองค์ในโลกที่ปั่นป่วนและทุจริต ขอให้แสงแห่งความซื่อสัตย์ที่เห็นผ่านทางเราเรียกคนอื่นๆ ที่จะแสวงหาความมั่นคงและความหวังในพระคุณและในคนของพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น