ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณอยากรุ้ความแตกต่างของคนชอบธรรมกับคนอธรรมไหมครับ ง่ายๆ คือ ดูผลแห่งพระวิญญาณในชีวิตของเขา สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดในผลแห่งพระวิญญาณในชีวิตของใครสักคน คือการพูดจาของคนๆนั้น คนชอบธรรมจะพูดสอนผ่านชีวิตของเขา แต่คนอธรรมบ่งบอกว่าพวกเขาเป็นคนเช่นไรผ่านการพูดของพวกเขา

Thoughts on Today's Verse...

Want to know the difference between a righteous person and a wicked one? Simple, check the fruit of their life. One of the most visible forms of fruit in a person's life is his or her speech. The righteous person finds a way to impart life with his or her speech. The wicked will nearly always reveal themselves by what his or her mouth says.

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า พระบิดา พระผู้ไถ่และองค์เจ้าชีวิต ขอให้คำพูดจากปากของข้าพระองค์และการใคร่ครวญในจิตใจของข้าพระองค์ เป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

May the words of my mouth and the meditations of my heart be pleasing in your sight, O God my Father, redeemer, and LORD. In the name of Jesus. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of สุภาษิต 10:11

ความคิดเห็น